Alla medlemmar i Hova Företagareförening inbjudes till

företagsbesök på Jonsac i Otterbäcken!

 

PhotoScan 565x800

 
---------------------------------------------------------------------
 

Välkommen till Hova Företagareförening

 

 

 

Företagarföreningen har ju under flera år haft diskussioner med Gullspångs kommun om att kommunen skulle sätta upp digitala informationsskyltar efter i första hand E 20, och redan 2011 hade vi några möten med kommunen om konkreta förslag, och se trägen vinner, så 2012 kom ett beslut i att ta in offerter och inhandla dessa. Emellertid var kommunen tvungna att få godkänt av länsstyrelsen för att få sätta upp dessa skyltar eftersom det inte var kommunens mark. Trots att digitala skyltar har börjat dyka upp utanför snart var och varannan kommun så fick Gullspångs kommun avslag på sin begäran. Nu kommer det trots allt att ordna sig ändå genom att kommunen gör en del planändringar och får ta beslutet själva. Nu har vi erhållit ett förslag ifrån kommunens handläggare Lars Johansson som vi fått presenterat för oss och sagt ja till, så nu är vår förhoppning att det kommer att stå digitala skyltar efter E 20 och kanske även efter Rv26 inom en snar framtid.

Rom byggdes inte på en dag...............

 

En annan händelse som även tog lite tid innan man kom till skott med var att redan under tidig vår utsåg föreningen årets företagare 2013, vilken blev Leif Dehlén Zinkano AB, detta ville kommunens Näringslivsansvarige att vi skulle vänta med att utdela tills man anordnade en Företagarträff med kommunens företagare, ett Afternoon Tea party på Veras under våren, men det blev av olika anledningar inte av så vi fick vänta tills man skulle arrangera en gemensam Näringslivsgala på Ribbingsfors Herrrgård och se till slut kunde vi ge Leif Dehlen utmärkelsen vid Ribbingsfors Golfkubb den 5 juni 2014. Motiveringen löd: som VD har Leif Dehlén alltid sett till att företaget har haft en god och varaktig lönsamhet samt en bra utvecklande personalstrategi. Han har även under året tilldelats flera kvalitetspriser för AB Zinkanos produkter. Leif Dehlén har även varit ett gott föredöme för Hovas industrilokaliseringar.

Den som väntar på något gott...............

 

Nästa initiativ som Företagarföreningen har tagit är förslag om ett Företagshotell, även det i nära anslutning till E 20 efter industrivägen i Hova. Tomtritningar och ritningsförslag på hotellet finns, där flera av föreningens medlemmar varit med att hjälpa till. Förslaget har redan hunnit vara uppe i Kommunstyrelse och tror vi även har beslutats i Fullmäktige. Nu sitter kommunens Näringslivschef att brottas med förslaget och eftersom han skall lämna vår kommun för ett liknande uppdrag i Karlsborgs kommun så vore det ett fint avskedsbrev från honom.

Vi önskar honom då all lycka i sina nya uppgifter lite längre österut..........

 

Lars-Göran Ytterberg

Copyright © 2014 Hova Företagareförening All Rights Reserved.

(Webmaster JS Dataservice)